Touhou - Jungle Patchy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Jungle Patchy

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 31-08,2014

Ngày cập nhật: 31-08,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 193

Tóm tắt:

 Khi thư viện của Patchy trở thành một khu rừng...?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

31/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

31/08/2014
Top