Touhou Keshikaran
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou Keshikaran

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 714

Tóm tắt:

Là một series truyện 4 khung tranh của Tani Takeshi. Một loại sinh vật mới xuất hiện ở Gensokyo. Cuộc sống của các gái ngoan sẽ ra sao đây?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

07/01/2017
Top