Touhou - KILL GEPPU COMPLETE
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - KILL GEPPU COMPLETE

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 01-01,2014

Ngày cập nhật: 01-01,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 163

Tóm tắt:

Một bửa tiệc "nho nhỏ" tại đền Moriya Btw, RIP Suwako sama =.=!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

01/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/01/2014