Touhou - Little Sweet Smiles
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Little Sweet Smiles

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 09-02,2014

Ngày cập nhật: 09-02,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 148

Tóm tắt:

Con của Marisa và Alice sẽ thế nào nào ?   P/s: Coi chừng chêt vì thiếu máu nhé.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

09/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

09/02/2014
Top