Touhou Love 4koma - Hole Of Yago
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou Love 4koma - Hole Of Yago

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 30-07,2013

Ngày cập nhật: 30-07,2013 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 301

Tóm tắt:

Chuyện kể về những cô gái ở Gensokyo .

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

30/07/2013

Chapter 5

30/07/2013

Chapter 4

30/07/2013

Chapter 3

30/07/2013

Chapter 2

30/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/07/2013

Chapter 2

30/07/2013

Chapter 3

30/07/2013

Chapter 4

30/07/2013

Chapter 5

30/07/2013

Chapter 6

30/07/2013
Top