Touhou - Maiden's Heart Is Still Immature
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Maiden's Heart Is Still Immature

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 20-08,2013

Ngày cập nhật: 20-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 109

Tóm tắt:

Don't eat it, Yuyuko-sama! sơ sờn 2

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

20/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

20/08/2013
Top