Touhou - Mamange
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Mamange

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 06-08,2013

Ngày cập nhật: 06-08,2013 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 493

Tóm tắt:

Câu chuyện khi Reisen là mẹ của các nhân vật còn lại ở Eientei

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Extra-Reverse

06/08/2013

Extra-Ehime

05/08/2013

Extra

05/08/2013

Chapter 12

05/08/2013

Chapter 10

03/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/07/2013

Chapter 2

20/07/2013

Chapter 3

22/07/2013

Chapter 4

22/07/2013

Chapter 4.5

22/07/2013

Chapter 5

23/07/2013

Chapter 6

24/07/2013

Chapter 6.5

24/07/2013

Chapter 7

24/07/2013

Chapter 8

30/07/2013

Chapter 9

03/08/2013

Chapter 10

03/08/2013

Chapter 12

05/08/2013

Extra

05/08/2013

Extra-Ehime

05/08/2013

Extra-Reverse

06/08/2013
Top