Touhou - Memorizable Gensokyo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Memorizable Gensokyo

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Other

Ngày tạo: 05-01,2014

Ngày cập nhật: 05-01,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 125

Tóm tắt:

câu chuyện dễ thương về Hieda và cuốn biên niên kỉ Gensokyo

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

05/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

05/01/2014
Top