Touhou - My Monster with Lovely Green Eyes!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - My Monster with Lovely Green Eyes!

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, One Shot, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 181

Tóm tắt:

Yuugi and Parsee ! They are so happy ! I'm so Jealous ! Thế thôi =)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top