Touhou - My Reimu won't smile
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - My Reimu won't smile

Thể Loại Truyện : One Shot, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 180

Tóm tắt:

Trong một buổi đi chơi, Marisa đã phát hiện ra một điều và mọi người đã bị cuốn vào điều đó.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Danh Sách Tập Truyện

Top