Touhou - Omoito
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Omoito

Thể Loại Truyện : Drama, Tragedy, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 14-07,2018 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 197

Tóm tắt:

Truyện kể về Hourai, Shanghai, Alice, Marisa, Patchouli, Yuuka, Medicine và của nợ Grimoire. Mọi thông tin chi tiết đọc truyện sẽ biết...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

14/07/2018

Chapter 3

14/07/2018

Chapter 2

14/07/2018

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

14/07/2018

Chapter 3

14/07/2018

Chapter 4

14/07/2018
Top