Touhou-Omouto
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou-Omouto

Thể Loại Truyện : Drama, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-02,2013

Ngày cập nhật: 28-02,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 115

Tóm tắt:

kể về Hourai, Shanghai, Alice, Marisa, Patchouli, Yuuka, Medicine,...và của nợ Grimoire

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

28/02/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/02/2013
Top