Touhou Project Fanbook
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou Project Fanbook

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 95

Tóm tắt:

Tổng hợp oneshot yuri của tác giả Aki Eda. Mỗi one shot là mỗi câu chuyện và mỗi couple khác nhau.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/11/2016
Top