Touhou - Rebirth
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Rebirth

Thể Loại Truyện : Drama, Tragedy, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 100

Tóm tắt:

"Những gì sinh ra từ sai lầm đều phải được sửa chữa" Nhưng liệu đó có phải điều đúng đắn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/11/2016
Top