Touhou - Research on a Certain Flower
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Research on a Certain Flower

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, One Shot, Other

Ngày tạo: 16-02,2014

Ngày cập nhật: 16-02,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 36

Tóm tắt:

Marisa cố gắng tìm hiểu nguồn gốc sức mạnh của Yuuka, từ mối liên hệ giữa giấc mơ và hoa.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top