Touhou - Sangetsusei: Strange and Bright Nature Deity
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Sangetsusei: Strange and Bright Nature Deity

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 147

Tóm tắt:

1 câu chuyện dễ thương về Hieda và cuốn biên niên kỉ Gensokyo

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter Extra

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017
Top