Touhou Seasons Series
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou Seasons Series

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 25-08,2013

Ngày cập nhật: 25-08,2013 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 189

Tóm tắt:

Chuỗi DJ Touhou bốn mùa gồm 4 chap.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

25/08/2013

Chapter 3

24/08/2013

Chapter 2

22/08/2013

Chapter 1

21/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/08/2013

Chapter 2

22/08/2013

Chapter 3

24/08/2013

Chapter 4

25/08/2013
Top