Touhou - Series Millet Soup và Satou Kibi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Series Millet Soup và Satou Kibi

Thể Loại Truyện : Fantasy, Shoujo, Other, Action

Ngày tạo: 29-08,2013

Ngày cập nhật: 29-08,2013 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 242

Tóm tắt:

Alice tìm ra được cuốn Grimoire nhưng nó quá hung hăng và thế là câu chuyện dài lại bắt đầu ........ ........khi bạn bắt đầu đọc

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2.6

29/08/2013

Chapter 2.5

29/08/2013

Chapter 2

29/08/2013

Chapter 1

29/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/08/2013

Chapter 2

29/08/2013

Chapter 2.5

29/08/2013

Chapter 2.6

29/08/2013
Top