Touhou - Soga no Tojiko wa Koranai Kou no Shou Zenpen
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Soga no Tojiko wa Koranai Kou no Shou Zenpen

Thể Loại Truyện : Drama, Historical, Mystery, Psychological, Supernatural, Other

Ngày tạo: 20-03,2014

Ngày cập nhật: 20-03,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 7

Số lần đọc: 204

Tóm tắt:

Ngoại Truyện http://kenkogroup.wordpress.com/

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

20/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

20/03/2014
Top