Touhou - Spectrum No Kimochi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Spectrum No Kimochi

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Other

Ngày tạo: 15-07,2013

Ngày cập nhật: 15-07,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 107

Tóm tắt:

Trà đỏ, hoa tím, hoàng hôn tím, mắt tím...ĐỏxTím

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

15/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

15/07/2013
Top