Touhou - Sunny Charakas
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Sunny Charakas

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 22-09,2013

Ngày cập nhật: 22-09,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 153

Tóm tắt:

Thư viện cần được dọn dẹp để chuẩn bị cho mùa mưa, vì vậy, Marisa đã dẫn theo Patchouli và Alice làm một bữa tiệc ngoài trời.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter v1-00

22/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter v1-00

22/09/2013
Top