Touhou - Super Beasts and Lunatic People
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Super Beasts and Lunatic People

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Psychological, Other

Ngày tạo: 03-08,2013

Ngày cập nhật: 03-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 95

Tóm tắt:

Thỏ trắng ơi, thỏ trắng à... Một cậu chuyện về Tewi nói dối.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top