Touhou - Tengu Tamashii
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Tengu Tamashii

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 16-09,2013

Ngày cập nhật: 16-09,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 160

Tóm tắt:

Tengu (again)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

16/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

16/09/2013
Top