Touhou - The end of the rainbow
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - The end of the rainbow

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 18-06,2014

Ngày cập nhật: 18-06,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 94

Tóm tắt:

Một doujinshi khác về sự ra đời của Chen

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

18/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

18/06/2014
Top