Touhou - The Reason Flowers Bloom
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - The Reason Flowers Bloom

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other

Ngày tạo: 04-01,2013

Ngày cập nhật: 04-01,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 186

Tóm tắt:

Một doujin ngắn nhưng cực kì lãng mạn của couple Marisa x Reimu ~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

04/01/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/01/2013
Top