Touhou - To You Who Don
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - To You Who Don

Thể Loại Truyện : Drama, One Shot, Other

Ngày tạo: 27-07,2013

Ngày cập nhật: 27-07,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 97

Tóm tắt:

Câu chuyện ngày thơ ấu giữa Reimu-Marisa

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

27/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

27/07/2013
Top