Touhou - Tough-Guy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Tough-Guy

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 29-06,2014

Ngày cập nhật: 29-06,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 132

Tóm tắt:

TRỜI ƠI!!! LẠI LÀ HẮN!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

29/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

29/06/2014
Top