Touhou - Touhou Aojou Chiji No Tose
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Touhou Aojou Chiji No Tose

Thể Loại Truyện : Fantasy, Seinen, Other

Ngày tạo: 31-08,2013

Ngày cập nhật: 31-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 168

Tóm tắt:

Chen yêu mùa đông~ Vậy còn các mùa khác thì sao?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

31/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/08/2013
Top