Touhou - Utsuho Of The Void
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Utsuho Of The Void

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other

Ngày tạo: 05-12,2013

Ngày cập nhật: 05-12,2013 (5 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 378

Tóm tắt:

Mùa đông đã qua, nhưng mùa đông vẫn chưa đến với Gensokyo, một trận động đất rung chuyển cả Gensokyo, từ cái hố do hậu quả của trận động đất đó, đám mây đen được tạo ra, cùng với đó là cơn mưa đen ăn mòn đất. Vậy đám mây đen đó là gì ? Và ai đã gây nên chuyện này ?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

05/12/2013

Chapter 4

05/12/2013

Chapter 3

09/11/2013

Chapter 2

07/11/2013

Chapter 1

24/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/10/2013

Chapter 2

07/11/2013

Chapter 3

09/11/2013

Chapter 4

05/12/2013

Chapter 5

05/12/2013
Top