Touhou - Where Does The Subterranean Egg Belong To ?
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Where Does The Subterranean Egg Belong To ?

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 06-08,2013

Ngày cập nhật: 06-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 140

Tóm tắt:

Từ cái vẻ ngây thơ vô số tội của Okuu mà gây ra đủ rắc rối

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

06/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

06/08/2013
Top