Touhou - Wriggle Nightbug Vs The Thieves
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Wriggle Nightbug Vs The Thieves

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 05-08,2013

Ngày cập nhật: 05-08,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 95

Tóm tắt:

Wriggle có vẻ là đối tượng khá ngốc để Remi có thể chôm chỉa. Tuy nhiên, Wriggle cũng không phải tay mơ đâu ~~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top