Touhou - Yamagoya Blaze
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Touhou - Yamagoya Blaze

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 13-08,2013

Ngày cập nhật: 13-08,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 173

Tóm tắt:

Một lần bị nạn khi đi săn tin của Tengu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

13/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

13/08/2013
Top