Toukaidou HISAME kagerou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Toukaidou HISAME kagerou

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Gender Bender, Historical, Romance, Other, Action, Adventure, Comedy, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 761

Tóm tắt:

tiếp theo của phần 1phần này xuất hiện thêm trai đẹp link phần 1 http://blogtruyen.com/truyen/toukaidou-hisame

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 3.5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 4.5

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6.1

28/07/2017

Chapter 6.5

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 10.1

28/07/2017

Chapter 10.5

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017
Top