Trả Thù Trường Trung Học 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trả Thù Trường Trung Học 2

Thể Loại Truyện : Horror, Romance, School Life, Shoujo

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 460

Tóm tắt:

Tiếp nối, series Trả Thù Trường Trung Hoc, phiên bản 2016 Trường học lần này có vẻ thảm khốc hơn lần trước :)) Màu sắc hơn và kịch tính hơn.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017
Top