Trả Thù Trường Trung Học
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trả Thù Trường Trung Học

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (31 - chap) - Full Bộ

Rate: 7

Số lần đọc: 990

Tóm tắt:

Cái xấu có vẻ là cái tội lớn thì phải... :(

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016
Top