Trace: Perfume
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trace: Perfume

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Supernatural, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2014

Ngày cập nhật: 28-07,2014 (18 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 530

Tóm tắt:

Câu chuyện về 3 nhân vật chính sống trong thế giới của Trace và Trouble.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

28/07/2014

Chapter 16

28/07/2014

Chapter 15

27/07/2014

Chapter 14

26/07/2014

Chapter 13

25/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

13/07/2014

Chapter 1

13/07/2014

Chapter 2

14/07/2014

Chapter 3

17/07/2014

Chapter 4

17/07/2014

Chapter 5

17/07/2014

Chapter 6

18/07/2014

Chapter 7

19/07/2014

Chapter 8

20/07/2014

Chapter 9

21/07/2014

Chapter 10

22/07/2014

Chapter 11

24/07/2014

Chapter 12

24/07/2014

Chapter 13

25/07/2014

Chapter 14

26/07/2014

Chapter 15

27/07/2014

Chapter 16

28/07/2014

Chapter 17

28/07/2014
Top