Trái Tim Của Một Người Bạn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trái Tim Của Một Người Bạn

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 691

Tóm tắt:

Đang Cập Nhật

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 20

18/11/2015

Chapter 19

29/05/2015

Chapter 18

13/05/2015

Chapter 17

08/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/04/2015

Chapter 2

02/04/2015

Chapter 3

03/04/2015

Chapter 4

07/04/2015

Chapter 5

08/04/2015

Chapter 6

10/04/2015

Chapter 7

10/04/2015

Chapter 8

12/04/2015

Chapter 9

16/04/2015

Chapter 10

19/04/2015

Chapter 11

19/04/2015

Chapter 12

23/04/2015

Chapter 13

28/04/2015

Chapter 14

29/04/2015

Chapter 15

01/05/2015

Chapter 16

06/05/2015

Chapter 17

08/05/2015

Chapter 18

13/05/2015

Chapter 19

29/05/2015

Chapter 20

18/11/2015

Chapter 21

27/11/2016
Top