Trái Tim Hoang Dã
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trái Tim Hoang Dã

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 12-01,2019 (40 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 1,075

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

12/01/2019

Chapter 40

12/01/2019

Chapter 39

12/01/2019

Chapter 42

11/01/2019

Chapter 38

26/12/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

29/07/2017

Chapter 11

29/07/2017

Chapter 12

04/08/2017

Chapter 13

04/08/2017

Chapter 14

07/08/2017

Chapter 15

07/08/2017

Chapter 19

13/08/2017

Chapter 18

13/08/2017

Chapter 20

13/08/2017

Chapter 21

18/08/2017

Chapter 22

23/08/2017

Chapter 23

26/08/2017

Chapter 24

04/09/2017

Chapter 25

11/09/2017

Chapter 26

25/10/2017

Chapter 27

28/10/2017

Chapter 28

01/11/2017

Chapter 29

03/11/2017

Chapter 30

07/11/2017

Chapter 31

12/11/2017

Chapter 32

21/08/2018

Chapter 33

06/09/2018

Chapter 34

15/10/2018

Chapter 35

16/10/2018

Chapter 36

01/12/2018

Chapter 37

03/12/2018

Chapter 38

26/12/2018

Chapter 42

11/01/2019

Chapter 39

12/01/2019

Chapter 40

12/01/2019

Chapter 41

12/01/2019
Top