Trái Tim Người Hùng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trái Tim Người Hùng

Thể Loại Truyện : Action, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 698

Tóm tắt:

truyện thiếu niên, vui hài...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017
Top