Trầm Hương Phá
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trầm Hương Phá

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 05-10,2017 (50 - chap) - Full Bộ

Rate: 6

Số lần đọc: 1,842

Tóm tắt:

Nhị thiếu nãi nãi vừa câm vừa điếc bống dưng biết nói chuyện Tên Khác:...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 50

05/10/2017

Chapter 49

04/10/2017

Chapter 48

04/10/2017

Chapter 47

04/10/2017

Chapter 46

03/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

22/08/2017

Chapter 19

23/08/2017

Chapter 20

24/08/2017

Chapter 21

26/08/2017

Chapter 22

28/08/2017

Chapter 23

29/08/2017

Chapter 24

31/08/2017

Chapter 25

31/08/2017

Chapter 26

01/09/2017

Chapter 27

02/09/2017

Chapter 28

03/09/2017

Chapter 29

04/09/2017

Chapter 30

05/09/2017

Chapter 31

06/09/2017

Chapter 32

07/09/2017

Chapter 33

08/09/2017

Chapter 34

09/09/2017

Chapter 35

11/09/2017

Chapter 36

12/09/2017

Chapter 37

17/09/2017

Chapter 38

18/09/2017

Chapter 39

20/09/2017

Chapter 40

21/09/2017
Top