Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 30-07,2017

Ngày cập nhật: 12-11,2017 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 438

Tóm tắt:

Mĩ mạo như hoa, là vua của một nước không may bị trượt chân té xuống giếng, xuyên qua thời hiện đại trở thành một đại minh tinh vạn người quan tâm!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

24/08/2017

Chapter 13

24/08/2017

Chapter 15

24/08/2017

Chapter 11

23/08/2017

Chapter 10

23/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/07/2017

Chapter 2

31/07/2017

Chapter 3

31/07/2017

Chapter 4

31/07/2017

Chapter 5

01/08/2017

Chapter 6

20/08/2017

Chapter 7

20/08/2017

Chapter 8

23/08/2017

Chapter 9

23/08/2017

Chapter 17

24/08/2017

Chapter 10

23/08/2017

Chapter 11

23/08/2017

Chapter 15

24/08/2017

Chapter 13

24/08/2017

Chapter 14

24/08/2017
Top