Trảm Long 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trảm Long 2

Thể Loại Truyện : Manhua, Martial Arts, Action, Comedy

Ngày tạo: 06-10,2015

Ngày cập nhật: 06-10,2015 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 402

Tóm tắt:

Phần tiếp theo của trảm long 1

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

06/10/2015

Chapter 7

02/09/2015

Chapter 6

20/08/2015

Chapter 5

09/08/2015

Chapter 4

31/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/07/2015

Chapter 2

21/07/2015

Chapter 3

27/07/2015

Chapter 4

31/07/2015

Chapter 5

09/08/2015

Chapter 6

20/08/2015

Chapter 7

02/09/2015

Chapter 8

06/10/2015
Top