Trảm Long
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trảm Long

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 16-06,2015

Ngày cập nhật: 16-06,2015 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,313

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

16/06/2015

Chapter 16

15/04/2015

Chapter 15

09/02/2015

Chapter 14

17/01/2015

Chapter 13

Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

21/08/2014

Chapter 1.2

21/08/2014

Chapter 1.3

21/08/2014

Chapter 2.1

21/08/2014

Chapter 2.2

01/09/2014

Chapter 2.3

03/09/2014

Chapter 3.1

03/09/2014

Chapter 3.2

06/09/2014

Chapter 3.3

07/09/2014

Chapter 4.1

08/09/2014

Chapter 4.2

11/09/2014

Chapter 5.1

12/09/2014

Chapter 5.2

13/09/2014

Chapter 6.1

14/09/2014

Chapter 6.2

15/09/2014

Chapter 7

17/09/2014

Chapter 8

18/09/2014

Chapter 9.1

19/09/2014

Chapter 9.2

20/09/2014

Chapter 10

21/09/2014

Chapter 11

20/10/2014

Chapter 11.2

24/10/2014

Chapter 12

25/11/2014

Chapter 13

Chapter 14

17/01/2015

Chapter 15

09/02/2015

Chapter 16

15/04/2015

Chapter 17

16/06/2015
Top