Trâm Trung Lục
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trâm Trung Lục

Thể Loại Truyện : Manhua, Mystery, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 29-01,2018 (74 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,298

Tóm tắt:

Trong một đêm, nàng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ tài nữ danh vang khắp chốn thành tội phạm hạ độc giết chết cả nhà...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 43.1

29/01/2018

Chapter 42.2

21/01/2018

Chapter 42.1

13/01/2018

Chapter 41.2

06/01/2018

Chapter 41.1

01/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12.1

26/11/2016

Chapter 12.2

26/11/2016

Chapter 13.1

26/11/2016

Chapter 13.2

26/11/2016

Chapter 14.1

26/11/2016

Chapter 14.2

07/01/2017

Chapter 15.1

18/01/2017

Chapter 15.2

28/07/2017

Chapter 16.1

28/07/2017

Chapter 16.2

28/07/2017

Chapter 17.1

28/07/2017

Chapter 17.2

28/07/2017

Chapter 18.1

28/07/2017

Chapter 18.2

28/07/2017

Chapter 19.1

28/07/2017

Chapter 19.2

28/07/2017

Chapter 20.1

28/07/2017

Chapter 20.2

28/07/2017

Chapter 21.1

28/07/2017

Chapter 21.2

28/07/2017

Chapter 22.1

28/07/2017

Chapter 22.2

28/07/2017

Chapter 23.1

28/07/2017

Chapter 23.2

28/07/2017

Chapter 24.1

28/07/2017

Chapter 24.2

28/07/2017

Chapter 25.1

28/07/2017

Chapter 25.2

28/07/2017

Chapter 26.1

28/07/2017
Top