Trang Nhất Toàn Là Hắn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trang Nhất Toàn Là Hắn

Thể Loại Truyện : Manhua, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 827

Tóm tắt:

Đừng tin vào vẻ bề ngoài hào nhoáng của idol!!! Hố tự chịu!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 144.3

27/11/2016

Chapter 142

27/11/2016

Chapter 137.8

27/11/2016

Chapter 133.4

27/11/2016

Chapter 130

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 13.5

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 46

27/11/2016

Chapter 57.2

27/11/2016

Chapter 69.5

27/11/2016

Chapter 72.9

27/11/2016

Chapter 77.3

27/11/2016

Chapter 81.9

27/11/2016

Chapter 87.2

27/11/2016

Chapter 91.4

27/11/2016

Chapter 91.5

27/11/2016

Chapter 94.8

27/11/2016

Chapter 98.1

27/11/2016

Chapter 101.5

27/11/2016

Chapter 105.9

27/11/2016

Chapter 110.2

27/11/2016

Chapter 113.7

27/11/2016

Chapter 119.1

27/11/2016

Chapter 123.7

27/11/2016

Chapter 130

27/11/2016

Chapter 133.4

27/11/2016

Chapter 137.8

27/11/2016

Chapter 142

27/11/2016

Chapter 144.3

27/11/2016
Top