Transcend Game (Yugioh)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Transcend Game (Yugioh)

Thể Loại Truyện : Mystery, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (2 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 104

Tóm tắt:

Phần manga ngắn gồm 2 chương mở màn cho movie năm 2016

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016
Top