Transmigration Girl
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Transmigration Girl

Thể Loại Truyện : Gender Bender, One Shot, School Life

Ngày tạo: 12-05,2014

Ngày cập nhật: 21-02,2018 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 257

Tóm tắt:

một thằng main éo có gì nổi trội chìm nghỉm như 1 tảng bảng lột xác thành gái và tỏa sáng 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

21/02/2018

Chapter 2

12/05/2014

Chapter 1

06/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/04/2014

Chapter 2

12/05/2014

Chapter 5

21/02/2018
Top