Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trên Trời Rớt Xuống Một Hòa Thượng Ngốc

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Romance, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 09-08,2017 (54 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 833

Tóm tắt:

.............

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 59 End

09/08/2017

Chapter 58

27/07/2017

Chapter 57

27/07/2017

Chapter 56

27/07/2017

Chapter 55

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

18/01/2017

Chapter 5

18/01/2017

Chapter 6

18/01/2017

Chapter 7

18/01/2017

Chapter 8

18/01/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29 - 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38 - 39

27/07/2017

Chapter 40

27/07/2017

Chapter 41

27/07/2017

Chapter 42

27/07/2017

Chapter 43

27/07/2017

Chapter 44

27/07/2017

Chapter 45

27/07/2017
Top