Trinity Wonder
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Trinity Wonder

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, Manhwa, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 03-12,2017 (45 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,725

Tóm tắt:

Thể loại xuyên không với thằng main vừa bá vừa bựa

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 44

03/12/2017

Chapter 43

30/10/2017

Chapter 42

14/10/2017

Chapter 41

14/10/2017

Chapter 40

19/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

29/07/2017

Chapter 38

11/09/2017

Chapter 39

19/09/2017
Top