Troll Bựa Hài
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Troll Bựa Hài

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 06-04,2013

Ngày cập nhật: 06-04,2013 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 476

Tóm tắt:

sưu tầm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

06/04/2013

Chapter 10

06/04/2013

Chapter 9

06/04/2013

Chapter 8

06/04/2013

Chapter 7

06/04/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/04/2013

Chapter 2

06/04/2013

Chapter 3

06/04/2013

Chapter 4

06/04/2013

Chapter 5

06/04/2013

Chapter 6

06/04/2013

Chapter 7

06/04/2013

Chapter 8

06/04/2013

Chapter 9

06/04/2013

Chapter 10

06/04/2013

Chapter 11

06/04/2013
Top